Szkolnictwo w naszym kraju i możliwości edukacyjne są tak niesamowicie rozwinięte, że wręcz przyprawiają o zawrót głowy. Znamienne jest to, że decyzja o kierunku i sposobie edukacji jest tak ciężka jak mnogość wyższych uczelni i wszelkich możliwych kursów oraz szkoleń. Edukacja zawodowa to bowiem nie tylko szkoła zawodowa czy też liceum zawodowe, a później uczelnia wyższa. Tak się jakoś składa, że do zdobycia niektórych zawodów potrzebne są wyłączni kursy, ponieważ szkolnictwo nie przewidziało szkół o konkretnym profilu. Każdy, kto chciałby mieć odpowiedni zawód z przyszłością powinien być przygotowany do ciągłego doskonalenia swoich umiejętności, czemu służą szkolenia dodatkowe organizowane przez instytucje rządowe lub pozarządowe. Bardzo często też pracodawcy organizują szkolenia dla pracowników. Te jednak przeznaczone są dla już zatrudnionych osób lub w przypadku szkoleń produktowych dla świeżo zrekrutowanych pracowników. Dla każdego chętnego w naszym kraju chcącego zdobyć nowe umiejętności lub zawód znajdzie się odpowiednia placówka, która go przygotuje do jego wykonywania, bez względu na to czy chodzi o przygotowanie do prowadzenia dobrze płatnego biznesu czy też o indywidualna naukę języka dla chcących zostać tłumaczami. Zaznaczyć należy, że w wielu przypadkach kursy i szkolenia są dofinansowane z budżetu państwa lub współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Bezrobotni również mają dużą szansę na podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez odpowiednie instytucje. Właściwie kursy, szkolenia i edukacja nie jest już zarezerwowana tylko dla nielicznych. Mnogą z niej korzystać wszyscy bez względy na wiek, wyznanie, płeć, poglądy i status społeczny. Zarówno dzieci jak i osoby w podeszłym wieku maja swoje szanse, a system edukacyjny przystosowany jest do tego, aby zaspokoić wymagania i potrzebny wszystkich chętnych do podjęcia nauki na dowolnym poziomie i w każdym miejscu w Polsce. Zwrot „równe szanse” nabrał obecnie prawdziwego znaczenia, bynajmniej, jeśli chodzi o edukację.