Na długo przed ukończeniem szkoły średniej, a czasem jeszcze przed jej rozpoczęciem zaczynamy się zastanawiać, co chcielibyśmy robić w życiu. Edukacja i rozwój osobowości coraz bardziej ukierunkowują nas na dziedzinę życia, której chcielibyśmy się poświęcić zawodowo lub naukowo. W końcu jednak musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, jaką uczelnię wybrać. Ale zanim to się stanie, oczywiście najpierw czeka nas matura, do której trzeba się należycie przygotować, niejednokrotnie korzystając z korepetycji. Jednak tylko bardzo dobrze napisana i zaliczona praca maturalna daje nam pewność, ze każda uczelnia wyższa stanie przed nami otworem. Czym się jednak kierować wybierając uczelnię? Na pewno dużo o uczelni mówi jej kadra naukowa, która stanowi trzon każdej instytucji naukowej. Kierunek studiów, o ile oczywiście wybierając go kierowaliśmy się własnymi upodobaniami i ambicjami, powinien być zatem wręcz obsadzony znanymi osobistościami naukowymi, co daje nam pewność, że nasz wysiłek nie pójdzie na marne, a wiedza jaką posiądziemy będzie na najwyższym poziomie. Po ukończeniu studiów oczywiście chcemy posiadać zawód z przyszłością więc wybieramy taki kierunek, który daje nam możliwość późniejszego rozwoju. A ten rozwój zapewnią nam w przyszłości kursy doszkalające i inne formy edukacji podyplomowej. Uczelnia zatem powinna wręcz gwarantować nam po ukończeniu studiów podjęcie pracy w takiej branży czy firmie, w której nie tylko będziemy skazani na ciężką pracę, ale również będziemy mieli możliwość skorzystania z na przykład ze szkolenia wewnętrznego, co poniesie nasz prestiż i kwalifikacje. Praca bowiem jest tym, na co wcześniej ciężko pracujemy podczas studiów, i nie powinna być dla nas tylko ciężarem, do czego też powinna przygotować nas uczelnia wyższa. Innymi rzeczami, jakimi powinniśmy się kierować wybierając wyższą uczelnie są bardziej przyziemnie rzeczy takie jak życie studenckie na uczelni, czy też to jaką pracę dla studentów proponuje uczelnia. Warto też zwrócić uwagę na to, jakie materiały na wykłady przygotowuje uczelnia, i w jakich terminach odbywają się sesje egzaminacyjne.