W dzisiejszym świecie sama edukacja czasem nie wystarcza, a materiał przerobiony podczas studiów, a tym bardziej w liceum nie zaspokaja potrzeb pracodawcy. Dzieje się tak za sprawą tego, że praca sama w sobie jest zawsze bardziej ukierunkowana na działanie w ścisłym kierunku, niż dają na nawet najlepsze studia wyższe. W zasadzie rolą pracodawcy jest to, aby jego kadra osiągnęła odpowiedni poziom wyszkolenia, zarówno technicznego jak i merytorycznego. Dlatego też w każdej dużej szanującej się firmie obsadzone jest stanowisko trenera wewnętrznego, który na bieżąco przeprowadza edukację kadry z zakresu najpotrzebniejszych chwilowych potrzeb związanych ze zdobywaniem wiedzy przez wszystkich pracowników firmy, włącznie z kadrą menedżerską. Niezależnie od tego w firmach organizowane są szkolenia zewnętrzne odbywające się wewnątrz firmy lub też na sesjach wyjazdowych. Są to szkolenia bardzo często obowiązkowe, decydujące o dalszej ścieżce kariery. Pracodawca jednocześnie ustalając indywidualnie ścieżkę kariery z pracownikiem, sugeruje, jakie jeszcze ewentualne dodatkowe kursy mógłby pracownik odbyć w celu zaspokojenia potrzeb pracodawcy. Najczęstszymi kursami, jakie oferowane są w Polsce są szkolenia marketingowe, ale równie często spotyka się szkolenia produktowe. Nasz rynek związany jest z szeroko pojętym handlem, nawet w dziedzinie usług, dlatego też dużym zainteresowaniem cieszą się szkolenia sprzedażowe w firmach produkujących krzesełka do karmienia dzieci. Duże, ale nie tylko, firmy tworząc swoje analizy strategiczne uwzględniają w nich cały wachlarz szkoleń dla pracowników każdego szczebla, a na ten cel niejednokrotnie przeznaczane są bardzo duże kwoty z budżetu zakładowego. Inwestycja w kadry jest jednak zawsze opłacalna i przynosi pożądane rezultaty bez względu na to czy przeprowadzane są szkolenia wewnętrzne czy szkolenia zewnętrzne. Dla najlepszych pracowników w celu podniesienia ich wartości i kwalifikacji firmy inwestują w indywidualną naukę języka. W związku z niezwykłą popularnością szkoleń istnieje ogromna ilość firm oferujących szerokie spektrum szkoleń, które odbywają się w najrozmaitszej formie i dotyczą chyba wszelkich zagadnień związanych z szeroko pojętą edukacją.