Życie nie jest usłane różami, a tym bardziej życie człowieka bezrobotnego. Bezrobotny to człowiek, którego edukacja zakończyła się często wiele lat temu, a jego status materialny wymaga zdecydowanej poprawy. Na szczęście w tym zakresie państwo spełnia swoją opiekuńczą rolę i poprzez instytucje rządowe i pozarządowe organizuje dla bezrobotnych kursy przygotowujące do tego, aby w przyszłości bezrobotny miał zawód z przyszłością. Takie szkolenia są bardzo często dofinansowane z budżetu państwa, i nie obciążają w ogóle kieszeni bezrobotnego. Zakres i tematyka szkoleń dla bezrobotnych jest dokładnie taki sam jak dla osób szkolących się we własnym zakresie, ponieważ bezrobotny sam może znaleźć odpowiedni dla siebie kurs, który zostanie sfinansowany przez odpowiedni urząd pracy. Nie trudno więc się dziwić, że bezrobotni uczęszczają na takie same kursy jak kadra menedżerska i równie chętnie korzystają ze szkolenia marketingowego, lub przygotowującego do prowadzenia biznesu w domu, a także do dobrze płatnego biznesu prowadzonego w ramach własnej firmy. Dal wielu bezrobotnych takie kursy to nic więcej jak dodatkowa szkoła zawodowa, ale jak można wyczytać ze statystyk, z takiej formy edukacji zawodowej bezrobotni korzystają bardzo chętnie, również dlatego, że daje to im drogę do aktywizacji zawodowej i do osobistego rozwoju. Takie kursy i szkolenia są również szansą dla osób, które ukończyły liceum i nie posiadają tak naprawdę żadnego zawodu. Dużą popularnością cieszą się wśród bezrobotnych szkolenia sprzedażowe, a także chętnie korzystają oni z indywidualnej nauki języka. Obecnie status bezrobotnego nie musi wiązać się z zupełną stagnacją oraz z przysłowiowym życiem z zasiłku. Czasem nawet paradoksalnie podczas pobytu na bezrobociu człowiek może nabyć więcej umiejętności i wiedzy niż pracując w firmie, która nie daje szans rozwoju zawodowego i osobistego. Niewątpliwie, dla wielu bezrobotnych dostępne kursy i szkolenia są jedyną szansą, dla innych drogą do samo rozwoju i aktywizacji oraz reaktywizacji zawodowej.