Dawno i bezpowrotnie skończyły się czasy, w których osoby po pięćdziesiątce skazywane były na stagnację intelektualną i zawodową. Obecnie, mimo, że świat cały czas stawia na ludzi młodych, coraz częściej stawia również na doświadczenie – coraz niechętnej wysyłając starszą kadrę na emeryturę. Osoby po pięćdziesiątce coraz częściej kierowane są na dodatkowe kursy w celu podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych lub też z racji swojego doświadczenia zawodowego i znajomości swojej branży obejmują stanowisko trenera wewnętrznego. W firmach organizowane są specjalne szkolenia wewnętrzne dla osób starszych stażem, albo też specjalnie dla niech organizuje się szkolenia zewnętrzne. Częstą praktyką jest również wysyłanie osób po pięćdziesiątce na indywidualną naukę języka, co podnosi ich kwalifikację a nawet czasem aktywizuje zawodowo. Niezależnie jednak od tego powstało wiele firm, które wyspecjalizowały się w szkoleniach tylko dla osób po pięćdziesiątce, a popyt na szkolenia ciągle rośnie. Zarówno na szkolenia dla pracowników jak i osób nieaktywnych zawodowo, które chciałyby zdobyć nowy zawód z przyszłością i otworzyć dobrze płatny biznes. W celu readaptacji zawodowej, specjalnie dla osób 50PLUS organizowane są szkolenia marketingowe oraz te mające na celu przystosowanie do prowadzenia biznesu w domu. Firmy szkoleniowe prowadzące tego rodzaju kursy nie zapominają o specyficznych potrzebach swoich klientów, ale jednak największy nacisk kładą na profesjonalny sposób, przeprowadzenia szkolenia. Inaczej bowiem wygląda szkolenie produktowe dla osób aktywnych zawodowo, a inaczej dla osób starszych. Również szkolenia sprzedażowe odbywają się inaczej, ponieważ osób starszych zwykle nie uczy się technik agresywnej negocjacji. Wszystkie szkolenia, bez względu na profil edukacji dostosowane są do indywidualnych potrzeb swoich klientów, co nie znaczy, ze są mniej przydatne czy też mniej skutecznie i obejmują mniejszy zakres materiału. Osoby po pięćdziesiątce często podczas szkolenia podnoszą poczucie własnej wartości, co sprzyja ich ogólnemu rozwojowi i nie skazuje ich na przedwczesną emeryturę, również mentalną.