Bloyios

Odległe są czasy, kiedy uczenie się angielskiego w szkole było czymś niespotykanym. W dzisiejszych czasach język angielski musi być wykorzystywany na równi z ojczystym. Przykładem niech będzie w tym miejscu Holandia, gdzie wykorzystując ten język dogadać się można z praktycznie wszystkimi – od 10-letniego dziecka po 70-letnią emerytkę. Oczywiście są wyjątki od tej reguły, ale na 10 spotkanych osób, tylko jedna będzie miała kłopoty w korzystaniu z angielskiego. W naszym kraju niestety proporcje te wciąż są bardzo odbiegłe i z przykrością muszę stwierdzić, że trudności są tam, gdzie w żadnym wypadku nie mogą się pojawiać – przykładowo w urzędach. Mamy pod tym względem podobne podejście jak Niemcy, którzy opornie poznają nowe języki, a swój mają za najlepszy. Wydaje im się, że do komunikacji w każdym kraju ich język im wystarczy. Stąd człowieka, który nie zna tego języka – przykładowo na zakupach – może spotkać mało przyjemna niespodzianka. O ile jednak pewna część populacji zna niemiecki i przy pewnym procencie szczęścia jest możliwość, by się z jego wykorzystaniem porozumieć w innych krajach, o tyle z naszym językiem nie jest już tak optymistycznie. Szczęście mają Ci, których rodzice od wczesnych lat zapisywali na lekcje z języka, gdy angielski nie był wtedy tak uznany za tak ważny w placówkach edukacyjnych. Dziś tym, którzy nie mieli takiej okazji, powinny wystarczyć wszelkiego typu szkolenia językowe. Uzupełniają one by uzupełnić} luki w językowym wykształceniu. Czasem można zauważyć jak do takich szkół chodzą coraz starsi ludzie, którzy boją się pozostania z tyłu, w porównaniu do reszty dzisiejszego społeczeństwa. Inną, całkiem dobrą motywacją do szkolenia językowego, jest to, że znajomość chociażby jednego języka obcego jest często warunkiem wymaganym w znalezieniu porządnie płatnej posady. Są również firmy, które z własnej inicjatywy wysyłają swoich pracowników na różne kursy, szczególnie językowe. Jeśli bowiem konkretna osoba ma liczne atuty, a jedynym czego mu brakuje, jest umiejętność posługiwania się angielskim, korzystniej jest taką osobę wysłać na małe szkolenie niż poszukiwać kogoś nowego. To bardzo popularna ścieżka postępowania, dotycząca nie tylko znajomości języków.