Na długo przed ukończeniem szkoły średniej, a czasem jeszcze przed jej rozpoczęciem zaczynamy się zastanawiać, co chcielibyśmy robić w życiu. Edukacja i rozwój osobowości coraz bardziej ukierunkowują nas na dziedzinę życia, której chcielibyśmy się poświęcić zawodowo lub naukowo. W końcu jednak musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, jaką uczelnię wybrać. Ale zanim to się stanie, oczywiście najpierw czeka nas matura, do której trzeba się należycie przygotować, niejednokrotnie korzystając z korepetycji. Jednak tylko bardzo dobrze napisana i zaliczona praca maturalna daje nam pewność, ze każda uczelnia wyższa stanie przed nami otworem. Czym się jednak kierować wybierając uczelnię? Na pewno dużo o uczelni mówi jej kadra naukowa, która stanowi trzon każdej instytucji naukowej. Kierunek studiów, o ile oczywiście wybierając go kierowaliśmy się własnymi upodobaniami i ambicjami, powinien być zatem wręcz obsadzony znanymi osobistościami naukowymi, co daje nam pewność, że nasz wysiłek nie pójdzie na marne, a wiedza jaką posiądziemy będzie na najwyższym poziomie. Po ukończeniu studiów oczywiście chcemy posiadać zawód z przyszłością więc wybieramy taki kierunek, który daje nam możliwość późniejszego rozwoju. A ten rozwój zapewnią nam w przyszłości kursy doszkalające i inne formy edukacji podyplomowej. Uczelnia zatem powinna wręcz gwarantować nam po ukończeniu studiów podjęcie pracy w takiej branży czy firmie, w której nie tylko będziemy skazani na ciężką pracę, ale również będziemy mieli możliwość skorzystania z na przykład ze szkolenia wewnętrznego, co poniesie nasz prestiż i kwalifikacje. Praca bowiem jest tym, na co wcześniej ciężko pracujemy podczas studiów, i nie powinna być dla nas tylko ciężarem, do czego też powinna przygotować nas uczelnia wyższa. Innymi rzeczami, jakimi powinniśmy się kierować wybierając wyższą uczelnie są bardziej przyziemnie rzeczy takie jak życie studenckie na uczelni, czy też to jaką pracę dla studentów proponuje uczelnia. Warto też zwrócić uwagę na to, jakie materiały na wykłady przygotowuje uczelnia, i w jakich terminach odbywają się sesje egzaminacyjne.

Kiedy jesteśmy już osobą dojrzałą na tyle, żeby zdecydować się na konkretną uczelnię wyższą musimy jeszcze tylko odpowiedzieć konkretnie na najprecyzyjniejsze pytanie dotyczące całej naszej przyszłości. Mianowicie, jaki konkretnie kierunek studiów wybrać. Sprawa wydawałaby się na pierwszy rzut oka prosta, ponieważ wiemy, co chcielibyśmy w życiu robić, natomiast sięgając głębiej w zagadnienie, musimy sobie jeszcze odpowiedzieć na pytanie czy nasz kierunek ma przed sobą jakąś przyszłość. Do odpowiedzi na to pytanie powinna nas przygotować cała wcześniejsza edukacja, ale nie zawsze jednak tak jest. Dlatego sami musimy sobie jeszcze odpowiedzieć na szereg, czasem najistotniejszych pytań, które później spowodują, że praca, jaką podejmiemy nie będzie dla nas udręką i że w ogóle po ukończeniu studiów będziemy mogli pracować w wyuczonym zawodzie. O tym, czy kierunek jest przyszłościowy decydują zwykłe prawa rządzące światem i prawa rynku. Powinniśmy zatem przed podjęciem decyzji zagłębić w nie, choćby poprzez specjalne szkolenia, które przybliżą nam problematykę tego, czy kierunek naszych studiów da nam zawód z przyszłością, oraz czy wybrana przez nas uczelnia wyższa odpowiednio przygotuje nas do wykonywania tego zawodu. Za to odpowiedzialna jest na uczelni kadra nauczycielska. O tym czy kierunek jest przyszłościowy decyduje wiele czynników. Między innymi to, czy podczas późniejszej pracy będziemy mieli szanse na dobrze płatny biznes, a jeśli nie mamy aż takich ambicji, czy firma, w której będziemy pracowali zaoferuje nam stanowiska menedżerskie, i czy będziemy mogli korzystać ze szkoleń dla pracowników. To czy nasz zawód jest to zawód z przyszłością jest plastyczne i kreowane przez wiele czynników i wiele z nich pojawi się jeszcze podczas studiów. Nie ma zatem uniwersalnej reguły na to, natomiast znając odpowiedzi na niezmienne w tej kwestii pytania, możemy się znacznie przybliżyć do odpowiedzi. Pewne jest jedno – dobra uczelnia wyższa, dobry kierunek studiów, ciężka praca i dobrze zaliczone sesje egzaminacyjne podczas całej edukacji znacznie przybliżą nas do oczekiwanych rezultatów.

Żadna uczelnia wyższa nie daje pełnego dostępu do wiedzy wymaganej w późniejszej pracy, dlatego firmy nastawione są na szkolenia dla swoich pracowników, również dla kadry menedżerskiej. Kadra menedżerska jest specyficzną grupą odbiorców szkolenia, bez względu na to czy jest to szkolenie wewnętrzne dotyczące tylko spraw wewnętrznych firmy, czy też szkolenie zewnętrzne obejmujące szeroki zakres materiału. Dla kadry menedżerskiej najczęstsze są szkolenia marketingowe, ale również ogromnym zainteresowaniem cieszą się szkolenia produktowe. Prawie każda szanująca się firma prowadzi we własnym zakresie szkolenia dla pracowników każdego szczebla. W ramach zakładu prowadzi je zwykle trener wewnętrzny. Jednak ogromnym zainteresowaniem cieszą się również szkolenia sprzedażowe, które zawsze są mile widziane przez najwyższe władze w firmie. Każde szkolenie podnosi kwalifikacje i umiejętności pracowników firmy, a w związku z tym praca staje się łatwiejsza i przyjemniejsza, a dzięki szkoleniom zewnętrznym pracownicy firmy są ze sobą bardziej zintegrowani. Ponadto kadra menedżerska często jest delegowana na pozaobowiązkowe kursy zawodowe, na które otrzymują dofinansowanie lub nawet całościową rekompensatę poniesionych kosztów. W firmach duży nacisk kładzie się na indywidualną naukę jeżyka dla pracowników, ponieważ jest to obecnie nieodzowny element współczesnej gospodarki i strategii prowadzenia przedsiębiorstwa. Bez względu na wszystko edukacja zawsze się opłaca, i właściciele firm doskonale o tym wiedzą, dlatego rynek szkoleń w Polsce jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków w gospodarce. Formy i rodzaje dostępnych szkoleń są w stanie zadowolić nawet najbardziej wymagających klientów, a rezultaty kursów i szkoleń są wymierne w postaci nabytej wiedzy przez pracowników. Kadra menedżerska równie chętnie jak pracownicy niższego szczebla, korzysta z dostępnych form szkoleń i kursów, nawet inwestując swój wolny czas oraz środki, podnosząc tym samym swoją wartość i kwalifikacje.

W dzisiejszym świecie sama edukacja czasem nie wystarcza, a materiał przerobiony podczas studiów, a tym bardziej w liceum nie zaspokaja potrzeb pracodawcy. Dzieje się tak za sprawą tego, że praca sama w sobie jest zawsze bardziej ukierunkowana na działanie w ścisłym kierunku, niż dają na nawet najlepsze studia wyższe. W zasadzie rolą pracodawcy jest to, aby jego kadra osiągnęła odpowiedni poziom wyszkolenia, zarówno technicznego jak i merytorycznego. Dlatego też w każdej dużej szanującej się firmie obsadzone jest stanowisko trenera wewnętrznego, który na bieżąco przeprowadza edukację kadry z zakresu najpotrzebniejszych chwilowych potrzeb związanych ze zdobywaniem wiedzy przez wszystkich pracowników firmy, włącznie z kadrą menedżerską. Niezależnie od tego w firmach organizowane są szkolenia zewnętrzne odbywające się wewnątrz firmy lub też na sesjach wyjazdowych. Są to szkolenia bardzo często obowiązkowe, decydujące o dalszej ścieżce kariery. Pracodawca jednocześnie ustalając indywidualnie ścieżkę kariery z pracownikiem, sugeruje, jakie jeszcze ewentualne dodatkowe kursy mógłby pracownik odbyć w celu zaspokojenia potrzeb pracodawcy. Najczęstszymi kursami, jakie oferowane są w Polsce są szkolenia marketingowe, ale równie często spotyka się szkolenia produktowe. Nasz rynek związany jest z szeroko pojętym handlem, nawet w dziedzinie usług, dlatego też dużym zainteresowaniem cieszą się szkolenia sprzedażowe w firmach produkujących krzesełka do karmienia dzieci. Duże, ale nie tylko, firmy tworząc swoje analizy strategiczne uwzględniają w nich cały wachlarz szkoleń dla pracowników każdego szczebla, a na ten cel niejednokrotnie przeznaczane są bardzo duże kwoty z budżetu zakładowego. Inwestycja w kadry jest jednak zawsze opłacalna i przynosi pożądane rezultaty bez względu na to czy przeprowadzane są szkolenia wewnętrzne czy szkolenia zewnętrzne. Dla najlepszych pracowników w celu podniesienia ich wartości i kwalifikacji firmy inwestują w indywidualną naukę języka. W związku z niezwykłą popularnością szkoleń istnieje ogromna ilość firm oferujących szerokie spektrum szkoleń, które odbywają się w najrozmaitszej formie i dotyczą chyba wszelkich zagadnień związanych z szeroko pojętą edukacją.

Życie nie jest usłane różami, a tym bardziej życie człowieka bezrobotnego. Bezrobotny to człowiek, którego edukacja zakończyła się często wiele lat temu, a jego status materialny wymaga zdecydowanej poprawy. Na szczęście w tym zakresie państwo spełnia swoją opiekuńczą rolę i poprzez instytucje rządowe i pozarządowe organizuje dla bezrobotnych kursy przygotowujące do tego, aby w przyszłości bezrobotny miał zawód z przyszłością. Takie szkolenia są bardzo często dofinansowane z budżetu państwa, i nie obciążają w ogóle kieszeni bezrobotnego. Zakres i tematyka szkoleń dla bezrobotnych jest dokładnie taki sam jak dla osób szkolących się we własnym zakresie, ponieważ bezrobotny sam może znaleźć odpowiedni dla siebie kurs, który zostanie sfinansowany przez odpowiedni urząd pracy. Nie trudno więc się dziwić, że bezrobotni uczęszczają na takie same kursy jak kadra menedżerska i równie chętnie korzystają ze szkolenia marketingowego, lub przygotowującego do prowadzenia biznesu w domu, a także do dobrze płatnego biznesu prowadzonego w ramach własnej firmy. Dal wielu bezrobotnych takie kursy to nic więcej jak dodatkowa szkoła zawodowa, ale jak można wyczytać ze statystyk, z takiej formy edukacji zawodowej bezrobotni korzystają bardzo chętnie, również dlatego, że daje to im drogę do aktywizacji zawodowej i do osobistego rozwoju. Takie kursy i szkolenia są również szansą dla osób, które ukończyły liceum i nie posiadają tak naprawdę żadnego zawodu. Dużą popularnością cieszą się wśród bezrobotnych szkolenia sprzedażowe, a także chętnie korzystają oni z indywidualnej nauki języka. Obecnie status bezrobotnego nie musi wiązać się z zupełną stagnacją oraz z przysłowiowym życiem z zasiłku. Czasem nawet paradoksalnie podczas pobytu na bezrobociu człowiek może nabyć więcej umiejętności i wiedzy niż pracując w firmie, która nie daje szans rozwoju zawodowego i osobistego. Niewątpliwie, dla wielu bezrobotnych dostępne kursy i szkolenia są jedyną szansą, dla innych drogą do samo rozwoju i aktywizacji oraz reaktywizacji zawodowej.

Dawno i bezpowrotnie skończyły się czasy, w których osoby po pięćdziesiątce skazywane były na stagnację intelektualną i zawodową. Obecnie, mimo, że świat cały czas stawia na ludzi młodych, coraz częściej stawia również na doświadczenie – coraz niechętnej wysyłając starszą kadrę na emeryturę. Osoby po pięćdziesiątce coraz częściej kierowane są na dodatkowe kursy w celu podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych lub też z racji swojego doświadczenia zawodowego i znajomości swojej branży obejmują stanowisko trenera wewnętrznego. W firmach organizowane są specjalne szkolenia wewnętrzne dla osób starszych stażem, albo też specjalnie dla niech organizuje się szkolenia zewnętrzne. Częstą praktyką jest również wysyłanie osób po pięćdziesiątce na indywidualną naukę języka, co podnosi ich kwalifikację a nawet czasem aktywizuje zawodowo. Niezależnie jednak od tego powstało wiele firm, które wyspecjalizowały się w szkoleniach tylko dla osób po pięćdziesiątce, a popyt na szkolenia ciągle rośnie. Zarówno na szkolenia dla pracowników jak i osób nieaktywnych zawodowo, które chciałyby zdobyć nowy zawód z przyszłością i otworzyć dobrze płatny biznes. W celu readaptacji zawodowej, specjalnie dla osób 50PLUS organizowane są szkolenia marketingowe oraz te mające na celu przystosowanie do prowadzenia biznesu w domu. Firmy szkoleniowe prowadzące tego rodzaju kursy nie zapominają o specyficznych potrzebach swoich klientów, ale jednak największy nacisk kładą na profesjonalny sposób, przeprowadzenia szkolenia. Inaczej bowiem wygląda szkolenie produktowe dla osób aktywnych zawodowo, a inaczej dla osób starszych. Również szkolenia sprzedażowe odbywają się inaczej, ponieważ osób starszych zwykle nie uczy się technik agresywnej negocjacji. Wszystkie szkolenia, bez względu na profil edukacji dostosowane są do indywidualnych potrzeb swoich klientów, co nie znaczy, ze są mniej przydatne czy też mniej skutecznie i obejmują mniejszy zakres materiału. Osoby po pięćdziesiątce często podczas szkolenia podnoszą poczucie własnej wartości, co sprzyja ich ogólnemu rozwojowi i nie skazuje ich na przedwczesną emeryturę, również mentalną.