Przeglądając dowolną prasę, bez względu na to czy jest to dziennik, tygodnik czy miesięcznik napotykamy dziesiątki ogłoszeń typu – korepetycje z… , korki z…. Nie dziwi ten fakt, ponieważ tego typy edukacja pozaszkolna cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Prawie każdy uczeń przed napisaniem pracy maturalnej korzysta z dodatkowej formy zdobycia wiedzy i z pomocy w napisaniu pracy maturalnej. Niezależnie od tego, czy jest to liceum, czy też szkoła zawodowa korki są na porządku dziennym, a korepetytorów przybywa w niespotykanym tempie. Największą popularnością cieszą się korepetycje studenckie, a dla wielu studentów ta forma zarabiania pieniędzy stałą się stałym źródłem dochodów, i pierwszą w życiu pracą. Ten dobrze płatny biznes wykonywany podczas studiów często po ich ukończeniu przeradza się w jedyne zajęcie w dojrzałym życiu. Czy jest to faktycznie sposób na biznes? Jeśli wziąć się pod uwagę fakt, że za na przykład korepetycje z chemii zainkasuje się sześćdziesiąt złotych za godzinę, a korki z polskiego są warte przed maturą nawet sto złotych, to nie ulega wątpliwości, że jest to opłacalny biznes, tym bardziej, że osób ubiegających się o korki jest coraz więcej. A dodatkowo wszyscy wiedzą, ze korepetycji nie udziela się sezonowo przed maturą czy sesją egzaminacyjną, tylko przez cały rok. Rachunek wiec jest prosty. Ci, którzy w przeszłości zaczynali od korepetycji, i udało im się dopasować do rosnących potrzeb rynku, prowadzą obecnie firmy szkoleniowe, a szkolenia, jakie prowadzą od dawna nie przypominają pierwotnie udzielanych korepetycji z biologii czy matematyki. Można więc wywnioskować, że korepetycje same w sobie są świetnym sposobem na biznes, który jednocześnie otwiera bramę do wielkiego, wartego w naszym kraju wiele milionów złotych rynku szkoleniowego. Korki to biznes w domu, ale na tym nie musi się kończyć. Można dzięki nim osiągnąć wiele więcej i uczynić z tego dochodową działalność szkoleniową, na którą zapotrzebowanie ciągle rośnie.

Przed odpowiedzą na to pytanie należy zadać sobie jeszcze kilka dodatkowych pytań, między innymi, do czego mają nas przygotować owe korepetycje. Ponieważ inaczej wygląda pomoc w pisaniu pracy maturalnej, a inaczej przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego. Można też zdecydować się na korki indywidualne lub jeśli mamy inne potrzeby na korepetycje w grupie, a nawet pozaszkolne kursy doszkalające. Edukacja jednak, tym bardziej pozalekcyjna wymaga starannego przygotowania i odpowiedniego wyboru korepetytora, bowiem to dzięki niemu poziom naszej wiedzy w przyszłości doprowadzi nas do tego, że nasza praca maturalna będzie nas zadowalała. Jeśli już znamy swoje potrzeby, pozostaje nam tylko znaleźć dobre korepetycje. Najprościej je znaleźć w środkach masowego przekazu, ale to nie znaczy, że będą one najlepsze, choć to oczywiście tego nie wyklucza. Dobrym wyborem często są również korepetycje u nauczyciele, bowiem on najlepiej zna nasze braki. Korepetycje studenckie również cieszą się dużą popularnością, te jednak często nie odpowiadają naszemu grafikowi zajęć – trudno bowiem zgrać własny wolny czas z zapracowanym studentem, który często wyjeżdża do domu na weekend, wówczas kiedy my mamy wolny czas. Same szkoły często organizują kursy korepetycyjne w ramach zajęć pozalekcyjnych. Jednak dobre korepetycje powinny charakteryzować się dobrze dobranym, indywidualnym tokiem nauczania, dopasowanym do indywidualnych potrzeb i predyspozycji uczącego się. Jeśli na przykład potrzebna nam jest indywidualna nauka języka, dobrze jest poszukać korepetycji na uczelniach językowych, kiedy zaś potrzebne nam są korki z matmy najlepiej poszukać nauczyciela na uczelni technicznej. Ważnie jest to, żeby profil psychologiczny nauczyciela odpowiadał profilowi ucznia i jego potrzebom. Sesja korepetycyjna powinna być zatem odpowiednio dopasowana, a w tym zakresie powstały firmy zrzeszające korepetytorów, w których łatwo jest o odpowiedniego do swoich potrzeb nauczyciela. Tam nasze poszukiwania na pewno zostaną uwieńczone sukcesem.

 

To bardzo ważne pytanie z wielu powodów. Przede wszystkim, dlatego, że często mamy problem z przyswojeniem materiału z powodu tego, ze nie jesteśmy w stanie przyjąć wiedzy przekazywanej przez nauczyciela, a wówczas korepetycje od nauczycieli wręcz nie wchodzą w rachubę. Dobrze jest też się odciąć od szkoły pobierając w ogóle korepetycje. To daje nam nowy i świeży pogląd na zagadnienia naukowe. Korepetycje studenckie są zatem bardzo dobrym rozwiązaniem, ale też nie zawsze. Bowiem to nauczyciel najlepiej wie, jaki zakres materiału powinniśmy przyswoić dodatkowo, i nad czym się najlepiej skupić. Ważnie jest też to z jakiego przedmiotu potrzebujemy wziąć korepetycje. Wiadomo bowiem, że w naukach ścisłych żaden student (no prawie żaden) nie dorównuje swoją wiedzą nauczycielowi, a tym bardziej wykładowcy akademickiemu, jeśli więc zatem potrzebne nam są korepetycje z chemii, lepiej jednak udać się do nauczyciela, a jeśli chodzi nam o korki z polskiego, to zarówno nauczyciel jak i student dobrze spełnią swoją rolę. Uczeń więc ma zawsze do wyboru, jaką drogę dodatkowej edukacji przyjąć. Indywidualna nauka języka wymaga jeszcze innego, specjalnego podejścia, w którym trzeba brać pod uwagę to jak będzie wyglądał na przykład przyszły egzamin gimnazjalny lub też praca maturalna. Więc jeśli mamy język obcy na egzaminie, do wyboru mamy inne niż korepetycje studenckie czy pobierane od nauczyciela warianty. Możemy też zapisać się na dodatkowy kurs językowy. Zawsze jednak należy pamiętać o tym, że bez względu na wszystko, korepetycje powinny być dopasowane do aktualnych potrzeb ucznia, a uczeń zaś nie powinien podczas korków przeciążać się niepotrzebnymi w danej chwili informacjami, ponieważ korepetycje same w sobie są stresujące, i mogą spowodować, że przygotowania maturalne z innych przedmiotów staną się mniej dokładne, a co za tym idzie praca maturalna może okazać się niezadowalająca. Nie mniej jednak, każdy nauczyciel i każdy korepetytor da nam dodatkowy zasób wiedzy, ważne jest tylko, żeby odpowiednio ją dozować i wykorzystać.

Uwarunkowania cywilizacyjne spowodowały podział w każdej dziedzinie nauki, zarówno w naukach technicznych jak i w naukach humanistycznych i społecznych. Dawniej istniało tylko po prostu liceum ogólnokształcące, później rozpoczęto profilowanie klas w liceach, a jeszcze później wyodrębniły się licea zawodowe. Profile zawodowe spowodowały, że liceum stało się jak szkoła zawodowa dająca również maturę i wykształcenie średnie. Jednym z najchętniej obleganych profili w liceach jest profil marketingowy przygotowujący ucznia do późniejszych wyższych studiów w tym kierunku. Jednak nie tylko ten profil jest chętnie oblegany. Licea o profilu sprzedażowym są również obsadzane przez uczniów. Kadra nauczycielska w liceach profilowanych musi być odpowiednio przygotowana do nauczania młodzieży, ponieważ już nauczyciel przygotowuje ucznia do tego, żeby zdobył on jak najlepszą wiedzę w wybranym przez siebie zawodzie z przyszłością. Licea o profilu biznesowym przygotowują do tego, aby uczeń w przyszłości mógł prowadzić dobrze płatny biznes oraz ukierunkowują do tego, jakie w przyszłości kursy i szkolenia będą przydatne oraz jaka uczelnia wyższa okaże się najlepsza dla abiturienta liceum. Nauczyciel ma przed sobą zatem niezwykle ważne zadanie wybiegające ponad tradycyjne przekazywanie wiedzy. Z jednej strony samo przygotowanie maturalne powinno mieć swój prawidłowy rytm, a z drugiej przygotowanie zawodowe nie może ani na chwilkę stanąć w miejscu ustępując innym zajęciom. Lice profilowane są we wszelkich chyba możliwych dziedzinach nauk. Spotykamy licea z klasami matematycznymi, biologicznymi, fizycznymi a nawet technicznymi. Dużym uznaniem cieszy się liceum lotnicze znajdujące się przy Szkole Orląt w Dęblinie. Jest to chyba jednak najbardziej wyspecjalizowane liceum w naszym kraju. Jednak inne specjalizacje nie odbiegają pode kątem nauki i przygotowania uczniów do dorosłego życia. Pewne jednak jest to, że kończąc liceum profilowanie, kierunek studiów już prawie jest przesądzony, ponieważ często jest kontynuacją wcześniejszej edukacji.

Szkolnictwo w naszym kraju i możliwości edukacyjne są tak niesamowicie rozwinięte, że wręcz przyprawiają o zawrót głowy. Znamienne jest to, że decyzja o kierunku i sposobie edukacji jest tak ciężka jak mnogość wyższych uczelni i wszelkich możliwych kursów oraz szkoleń. Edukacja zawodowa to bowiem nie tylko szkoła zawodowa czy też liceum zawodowe, a później uczelnia wyższa. Tak się jakoś składa, że do zdobycia niektórych zawodów potrzebne są wyłączni kursy, ponieważ szkolnictwo nie przewidziało szkół o konkretnym profilu. Każdy, kto chciałby mieć odpowiedni zawód z przyszłością powinien być przygotowany do ciągłego doskonalenia swoich umiejętności, czemu służą szkolenia dodatkowe organizowane przez instytucje rządowe lub pozarządowe. Bardzo często też pracodawcy organizują szkolenia dla pracowników. Te jednak przeznaczone są dla już zatrudnionych osób lub w przypadku szkoleń produktowych dla świeżo zrekrutowanych pracowników. Dla każdego chętnego w naszym kraju chcącego zdobyć nowe umiejętności lub zawód znajdzie się odpowiednia placówka, która go przygotuje do jego wykonywania, bez względu na to czy chodzi o przygotowanie do prowadzenia dobrze płatnego biznesu czy też o indywidualna naukę języka dla chcących zostać tłumaczami. Zaznaczyć należy, że w wielu przypadkach kursy i szkolenia są dofinansowane z budżetu państwa lub współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Bezrobotni również mają dużą szansę na podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez odpowiednie instytucje. Właściwie kursy, szkolenia i edukacja nie jest już zarezerwowana tylko dla nielicznych. Mnogą z niej korzystać wszyscy bez względy na wiek, wyznanie, płeć, poglądy i status społeczny. Zarówno dzieci jak i osoby w podeszłym wieku maja swoje szanse, a system edukacyjny przystosowany jest do tego, aby zaspokoić wymagania i potrzebny wszystkich chętnych do podjęcia nauki na dowolnym poziomie i w każdym miejscu w Polsce. Zwrot „równe szanse” nabrał obecnie prawdziwego znaczenia, bynajmniej, jeśli chodzi o edukację.